KIERRÄTYS

Meidän täytyy huolehtia maapallomme tulevaisuudesta ottamalla huomioon ympäristö ja sen vaatimukset. Yksi tärkeä osa on materiaalien uusiokäyttö eli kierrätys.

PARISTOT JA AKUT 

-ongelmajätteeksi luokitellaan kaikki elohopeaa ja kadmiumia sisältävät paristot ja akut  sekä lyijyä sisältävät akut

-kaikki muut paristot luokitellaan tavanomaiseksi jätteeksi, joka on voitu  viedä sekajätteen mukana kaatopaikalle

- tulevaisuudessa  kaikki paristot ja akut täytyy lajitella erilleen biojätteistä

 

Erilaiset akut ja paristot

 • salmiakkiparistot
 • alkaliparistot
 • nappiparistot: elohopea, litium, hopea
 • nikkeli-kadmiumakut
 • litiumakut

Akuista ja paristoista vaarallisia aineita esim. elohopeaa ja kadmiumia sisältävät luokitellaan ongelmajätteiksi ja ne pitää toimittaa kunnalliseen jätteiden keräyspisteeseen


 

Paristot voi Pellon kunnassa viedä ekopisteisiin, joiden kyljessä on musta paristoille tarkoitettu keräysastia. Pellossa Jätehuolto Nousiainen toimittaa paristot eteenpäin kunnan väliaikaiseen varastoon.

Jos astia on täynnä ilmoita Jätehuolto Nousiaiselle

Muut paristot ja akut voidaan vielä luokitella tavalliseksi jätteeksi ja loppusijoittaa kaatopaikoille. Kuinka kauan näin vielä voi tehdä, siitä ei ole varmaa tietoa?


 

Akut voi Pellossa viedä Mustimaan jäteasemalle, jossa ne ovat väliaikaisessa varastossa.

Pellon kunnasta akut ja paristot kuljetetaan Rauman akku –nimiseen valtakunnalliseen kierrätyslaitokseen.

Ongelmajätelaitokseen tultuaan paristojen ja akkujen osat erotellaan esim. sulattamalla.

Hapot :  Ekokem Riihimäki
Metalliosat : ulkomaille
(Suomessa ei käsittelylaitosta)

Kunnan on vähintään kolmen vuoden välein toimitettava akut ja paristot eteenpäin, koska muuten se joutuu maksamaan jäteveroa(50 000 €)

Yhden pariston kierrättäminen maksaa samanverran kuin uusi paristo.
 

Krista                   


 

PAPERINKERÄYS

Suomessa hoidetaan kierrättäminen hyvin. Vaikka Suomi on todella harvaan asuttu maa, otetaan paperia koko kulutuksesta uusiokäyttöön noin 72 prosenttia.

Keskimääräinen keräysaste koko maailmassa on vain noin 40 prosenttia.

Esimerkiksi vuonna 2002 Suomessa otettiin talteen 765 000 tonnia paperia ja kartonkia eli noin 147 kiloa yhtä asukasta kohti.

Suomen koko paperintuotannosta Suomeen jää vain noin kymmenesosa.

Suomen paperitehtailla keräyspaperin osuus raaka-aineesta on vain noin 5 prosenttia. (/tilastot/tilastot.html?pic=kerays,http://www.forestindustries.fi/ymparisto/kierratys)

UPM on painopaperivalmistajana maailman johtava keräyspaperin käyttäjä. Uusiokuitua käytetään eniten UPM:n tehtailla Keski-Euroopassa, missä keräyspaperia on runsaasti saatavilla läheltä tehtailta.

Suomessa uusiokuitua raaka-aineena käyttää Kaipolan tehdas.

Keräyspaperista valmistetaan uusiomassaa paperitehtaiden yhteydessä toimivissa siistaamoissa, joissa keräyspaperista poistetaan painoväri ja muut epäpuhtaudet.

Siistausmassan valmistuksessa käytetään kemikaaleina joko natriumhydrosulfiittia ( Na4(OH2)SO3) ja/tai vetyperoksidia (H2O2).

Vuonna 2003 UPM hankki keräyspaperia noin 2,3 miljoonaa tonnia, mikä on runsas viidennes yhtiön tehtaitten käyttämästä kuituraaka-aineesta.

Suomessa talteen otettavasta kotikeräyspaperista UPM käyttää kaksi kolmasosaa.
Lähde: Haastattelu, Päivi Rissanen, Environmental Analyst,  UPM-Kymmene

                                                           

Suomessa Paperiteollisuus Oy järjestää tytäryhtiöidensä avulla  maanlaajuisen keräystoiminnan.

Pellon kunnassa on yhteensä 17 aluekeräyspistettä, jotka sijaitsevat lähinnä koulujen ja muiden keskusten läheisyydessä.

Yksi Paperiteollisuus Oy:n tytäryhtiöistä hoitaa Pellon, Kolarin ja Ylitornion keräyksen.

Se vuokraa kunnalta keräyspisteet ja niiden ylläpidon sekä kuljetuksen. Esimerkiksi Pellossa kuljetuksen hoitaa Jätehuolto Nousiainen.

Tytäryhtiöiden kanssa yhteistyössä toimii kunta ja Lions Club. Esimerkiksi ala-asteen vieressä oleva keräyshalli on Lions Clubin järjestämä ja se saa maksun jokaisesta kerätystä paperikilosta. Näiltä pienemmiltä aluepisteiltä Nousiainen kuljettaa paperit ensin Lempeän teollisuusalueelle, josta ne lähtevät isommissa erissä Etelä-Suomen jalostustehtaita kohti.
Lähde: Kunnaninsinööri Ari Riston haastattelu

 

Suoritimme kulutuskyselyn lukion kakkosluokkalaisille.  Kysyimme Pellon paperinkeräyspisteiden riittävyydestä ja kunnosta ja paperin kierrätyksestä vastanneiden perheissä.

Lähes kaikki sanoivat pisteitä olevan tarpeeksi ja myös kuntoa kehuttiin hyväksi.

Noin kolmasosa kertoi vievänsä paperit paperinkeräykseen ja hieman useampi kertoi kierrättävänsä sanomalehdet.

Jotkut kertoivat uusiokäyttävänsä paperia myös omiin tarkoituksiinsa, esimerkiksi askarteluun.

Valitettavasti yllättävän moni ilmoitti polttavansa lehdet ja paperit tai laittavansa ne roskiin.  

Tässä muutamia ekovinkkejä maailmamme säilymiseksi:

Valitse sellainen tuote, jossa on vähiten pakkausmateriaalia ja jonka pakkausmateriaali on kierrätettävissä.

Kartonki on materiaalina muovia parempi vaihtoehto.

Lajittele kierrätettävät paperit - laita nestekartonkipakkaukset (mehu- ja maitotölkit) erilleen paperista.

Paperin kulutusta voi vähentää esimerkiksi tulostamalla paperit aina kaksipuolisesti.

Aina ei tarvitse tulostaa vaan tallentaa tekstit koneelle ja hyödyntää niitä siinä muodossa.

Paperi voidaan myös polttaa energiaksi. Paperin ja kartongin lämpöarvo on hyvä, ja niiden käyttö polttoaineena vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja metaanin muodostumista kaatopaikoilla.

Anna ja Laura             

 

 

 

MUOVI- JA LASIPULLOJEN KIERRÄTYS

Suomessa ei kotitalouksien muovijätteitä vielä täysin kierrätetä.

Sen hyötykäyttö on hyvin vaikeaa ja kallista sekalaisen koostumuksen ja likaisuuden takia.

Teollisuudesta kierrätetään puhdas hylkymuovi.

Teollisuus hyödyntää omassa tuotannossaan syntyviä muovijätteitä mm. energiantuotantoon.

Perinteisiä uusiomuovituotteita ovat mm. putket, levyt, jätesäkit, kalvot.

Muovit voidaan kierrättää eri tavalla:

 1. tuotteen uudelleen käyttö
  -juomakorit, pullot, täytettävät pakkaukset
   

 2. kemiallinen kierrätys
  -eri aineosien erottaminen ja uudelleen jalostaminen petrokemian- ja kemianteollisuudessa
   

 3. mekaaninen kierrätys
  -muovi rouhitaan ja käytetään sellaisenaan tai uudelleen rakeutetaan
   

 4. polttaminen
  -energian talteen ottaminen polttolaitoksissa
  -tullaan rajoittamaan jätteenpolttodirektiivillä 2005
   

 5. bitumin korvikkeena mäntypikeen liuotettu muovijäte

PVC-muovi ei kelpaa muovinkeräykseen!
             - luottokortit
             - vinyylilevyt
             - sadevaatteet, suihkuverhot
             - monet lelut
             - sähköjohtojen kuoret
             - kirkkaat kemikaalipullot
             - kirkkaat, kovat suojamuovit, kotelot
             - teipit
             - rantalelut
             - muovimatot, puutarhaletkut, putket

 

Polttaminen kotona:

-kotona voi polttaa vain polyeteeniä ja -propeenia pienissä erissä puiden mukana

-EI SAA POLTTAA!
     - PVC
     - polyuretaani (PUR) vaahtomuovit, superlonpatjat,
       eristeet
     - polyamidi (PA) tekstiilit, osa muovipulloista
     - teflon

LASIN KIERRÄTYS

                   - pantilliset lasiset juomapullot kierrätetään hyvin Suomessa (98%)

                  - lasipurkkien ja pantittomien pullojen keräystä
                     suoritetaankiinteistökohtaisesti tai alueellisten keräyspisteiden avulla

                  - kerätty lasijäte värilajitellaan ja puhdistetaan Forssassa sijaitsevassa
                    laitoksessa ( Suomen uusioaines Oy)

                  - kierrätykseen ei kelpaa mm. :
                                 ikkunalasi, lämpölasi, duralex-talouslasi, posliini, keramiikka,
                                 kristalli, hehkulamput, auton lasi

                  - lasipakkauksista käytetään uudestaan noin 87%

                  - kerätystä lasista valmistettua murskaa käytetään neitseellisen raaka-
                    aineen lisänä

                 - lasinen kiertopullo on vapautettu ympäristöverosta, kun pullon
                   talteenotto perustuu panttiin ja palautetuista pulloista täytetään
                   uudelleen vähintään 80%

                - Kulutuskyselyn mukaan Pellon ekopisteissä ei löydy lasinkeräysastioita,
                  joten lasipurkit menevät kaatopaikalle

               - Yrityksille maksetaan pullojen palauttamisesta normaalia suurempi pantti

               - palautuspullot lähtevät pestäviksi ja täytettäviksi panimoille samassa
                autossa, joka tuo kauppaan uudet juomapullot

                                                                                                                          Sari

 

 

ALUMIININ KIERRÄTYS

Alumiinia käytetään paljon keveytensä ansiosta mm. rakennusteollisuudessa, astioissa, juomatölkeissä, säilyketölkeissä.

Alumiiniastioissa ei kuitenkaan saa säilyttää ja keittää happamia marjoja, koska alumiini liukenee happoihin. Myös emäksinen konetiskiaine liuottaa alumiinia.

Alumiinia valmistetaan elektrolyyttisesti  bauksiitista eristetystä alumiinioksidista. Prosessi on monivaiheinen ja kallis.

Kierrätetystä alumiiniromusta saadaan yhtä hyvää alumiinia. Tällöin prosessointi kuluttaa vain 5% edellisestä energiamäärästä.

Maailmanlaajuisesti kierrätetyn alumiinin osuus kokonaistuotannosta on 30%, Saksassa yli 90%

                                                                                              Säde

 

AUTOJEN KIERRÄTYS

Ennen romuttamolle viemistä otetaan talteen

-öljyt, ongelmajäte

-akku, ongelmajäte

-jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteet , ongelmajätettä (sis. raskasmetalleja)

-renkaat ja turvatyynyt

-tuulilasi ja muut ikkunat ( kaatopaikalle)

-pakoputket, katalysaattorit metallinkeräykseen

-sähköelektroniikka ( osa ongelmajätettä)

-muoviosat

 

Kaatopaikalla otetaan vastaan autonromuja, mutta niistä joutuu maksamaan  jätemaksun.

Metsään ei saa jättää autonromuja.

Elina ja Juho          

      

TAKAISIN